Artikel 6. Looptijd en beŽindiging.

Het basis abonnement loopt steeds 12maanden, het comfort en comfort-plus  abonnement lopen steeds 24 maanden ingaande de datum dat het aanvraag formulier is ondertekend, of verzonden via de website van alro-cvservice.nl. Indien het abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na verzending van de abonnement aanvraag de mogelijkheid het abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij,  toestelkeuring of onderhoud reeds heeft plaatsgevonden. Beide partijen kunnen het abonnement twee maanden vůůr het verstrijken van elke 12 maanden (basis abonnement) respectievelijk 24 maanden voor het comfort en comfort-plus abonnement schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met ťťn jaar (12 maanden) respectievelijk twee jaar (24 maanden). Tussentijdse beŽindiging is mogelijk bij verkoop van de woning waarin het betreffende toestel is geÔnstalleerd middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Tariefsverhoging boven de indexering geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld  of openbaar is gemaakt via de website van alro-cvservice.nl schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.
 
 Vorige Top Lees verder

 

 

 

 

 

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!