Artikel 4. Bij het aangaan van het ALRO CV Service abonnement dient het toestel door ALRO CV Service gekeurd te worden (middels een toestelkeuring) en indien nodig gesaneerd te zijn. Aanvullend op het voorgaande geldt voor het ALRO CV Service abonnement dat een toestel niet ouder dan10 jaar mag zijn, bij het aangaan van het comfort of comfort-plus abonnement.
 
Artikel 5. Ingangsdatum en toestelkeuring.
Na ondertekening en/of verzending van uw aanmelding gaat het abonnement in. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks (elke 12 maanden) verrekend middels pin of contante betaling, na het uitvoeren van het onderhoud.Voor het ALRO CV Service abonnement geldt een toestelkeuring. Deze vindt plaats binnen 2 maanden nadat het abonnement is ingegaan. Blijkt het toestel of de installatie bij de toestelkeuring niet aan de eisen te voldoen dan kunt u het toestel of de installatie tegen vooraf geoffreerde kosten door ALRO CV Service laten saneren of het abonnement op dat moment beëindigen. Mocht binnen 2 maanden na ontvangst van het aanmeldingsformulier geen toestelkeuring hebben plaatsgevonden door toedoen van ALRO CV Service dan heeft dat tot gevolg dat ALRO CV Service het toestel zonder voorbehoud accepteert, “mits” de installatie aan de bepalingen van Artikel 3 voldoet. Echter, indien de klant ALRO CV Service geen mogelijkheid heeft gegeven tot toestelkeuring, dan kan de keuring op een later tijdstip worden gepland. Indien zich voorafgaand aan de toestelkeuring een storing voordoet, dan vindt de toestelkeuring direct plaats(mits de planning dit toelaat). De storing wordt verholpen, waarbij door ALRO CV Service de kosten volgens het standaard tarief volledig in rekening worden gebracht. ALRO CV Service verplicht zich binnen 6 maanden na ingangsdatum van een Service en Onderhouds Abonnement de eerste onderhoudsbeurt te hebben verricht.>>
 Vorige Top Lees verder
 
 
 

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!