Artikel 2. De volgende toestellen komen in aanmerking voor een abonnement:

Toestellen met een capaciteit tot 45 kW.
Alle ketelmerken en types komen voor een ALRO CV Service abonnementen in aanmerking. ALRO CV Service behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen toestellen uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen van fabriek af voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.
Artikel 3. Om een abonnement te kunnen afsluiten moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:
-De installatie dient te voldoen aan de geldende wet en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van de verbrandingsgassen, en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
-De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet en regelgeving betreffende laagspannings en drinkwaterinstallaties.
-De gehele installatie dient goed bereikbaar te zijn.
-Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
-Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
-Het toestel moet voorzien zijn van de van fabriek af gemonteerde gaskeur / type plaatjes alsmede het serienummer.
-Er mogen geen binnen of buitenmantel delen ontbreken of zijn vervangen door niet originele delen.>>
 Vorige Top Lees verder
 
 
 

 

 Welkom! U zit op een text invoeg pagina van Alro CV Service, gebruik de link hieronder om naar de complete website te gaan! Dank u.

Ga naar de hoofdsite van ALRO CV Service!